Tag: Prem Aso Va Maitri

Prem Aso Va Maitri

Prem Aso Va Maitri

प्रेम असो वा मैत्री,
जर हृदयापासून केली तर,
त्याच्याशिवाय आपण
एक मिनीट पण राहु शकत नाही…