Tag: Pratyekavar Vishwaas Thevu Naka

Kunavarhi Vishwaas Thevu Naka

Kunavarhi Vishwaas Thevu Naka

प्रत्येकावर विश्वास ठेवू नका,
कारण साखर आणि मीठ दोघांना एकच रंग आहे…!