Tag: Pratyek Mulila Asa Mulga Milava..

Pratyek Mulila Asa Mulga Milava

Pratyek Mulila Asa Mulga Milava

प्रत्येक मुलीला असा मुलगा मिळावा..
जो लग्नाच्या दिवशी,
तिला म्हणेल आज रडून घे,
उद्यापासून मी तुला रडू देणार नाही…