Tag: Pratyek Manushyachya Aayushatil Pahili

Ho Puri Dil Ki Kwahish Aapki

प्रत्येक मनुष्याच्या आयुष्यातील पहिली
बीअर आणि पहिले सिगारेट स्वतःच्या
पैशांनी विकत घेतलेले नसते…

Share Dost App