Tag: Pratyek Jan Mhanto Bayko Khup Tras Dete

Bayko Khup Tras Dete

Bayko Khup Tras Dete

प्रत्येक जण म्हणतो बायको खूप त्रास देते,
पण असे कोणीच म्हणत नाही कि,
दुःखात फक्त तीच साथ देते!