Tag: Prashna Sutnyasarkha Asel Tar

Kalji Karun Kaay Upyog

प्रश्न सुटण्यासारखा असेल तर,
काळजी करण्यासारखे काय?
आणि तो सुटत नसेल तर,
काळजी करून काय उपयोग…??