Tag: Pavsachi Santat Dhaar

Pavsat Tichi Aathvan Yete Yaar

RAIN SMS MARATHI Image

पावसाची संतत धार,
वाऱ्याची झुळूक गार,
मी आरशात पाहतोय फार,
तिची आठवण येते यार..!