Tag: Pavitra He Majhe Prem

Majhyashi Maitri Karshil Ka

Majhyashi Maitri Karshil Ka

पवित्र हे माझे प्रेम
अर्थ वेगळा काढू नकोस..
उठता बसता आठवण येते
ती हिरावून घेऊ नकोस..
उत्तर मजला देशील का,
माझ्याशी मैत्री करशील का…?