Tag: Parmeshvarane Aaplyala Don Dole Don Kaan Dile Aahet

Jast Pahave, Aikave Matra Kami Bolave

Jast Pahave, Aikave Matra Kami Bolave CHANAKYA NITI MARATHI Image

परमेश्वराने आपल्याला दोन डोळे, दोन कान दिले आहेत;
मात्र जीभ एकच आहे.
याचा अर्थ आपण जास्तीत जास्त पाहावे, ऐकावे;
मात्र बोलावे मोजकेच…

Share Dost App