Tag: Pariksha Paas Zhalyavar

Pariksha Paas Zhalyavar

Pariksha Paas Zhalyavar

परिक्षा पास झाल्यावर,
आई: देवाची कृपा
सर: माझ्या मेहनतीमूळे
बाबा: मुलगा कोणाचा आहे
मित्र: चल एक बीयर मारु…
पण,
नापास झाल्यावर,
सर: वर्गात लक्ष नाही
आई: मोबाईलचा परिणाम
बाबा: आईचे लाड
मित्र: चल एक बीयर मारु…
सगळे बदलतात पण मित्र बदलत नाहीत…