Tag: Panya Peksha Tahan Kiti Aahe

Natya Peksha Vishwasala Jast Kimmat Aste

Natya Peksha Vishwasala Jast Kimmat Aste REAL FACT SMS MARATHI Image

पाण्यापेक्षा तहान किती आहे,
याला जास्त किंमत असते..
मृत्यूपेक्षा श्वासाला जास्त किंमत असते,
या जगात नाते तर सगळेच जोडतात,
पण नात्यापेक्षा विश्वासाला जास्त किंमत असते…

Share Dost App