Tag: Paisa Ha Khatasarkha Aahe

Paisa Ha Khatasarkha Aahe

Paisa Ha Khatasarkha Aahe Image

पैसा हा खतासारखा आहे,
तो साचवला की कुजत जातो,
आणि गुंतवला तर वाढायला मदत करतो…