Tag: Pahila Paus Ved Lavun Gela

Pahila Paus Ved Lavun Gela

Pahila Paus Ved Lavun Gela RAIN SMS MARATHI Image

पहिला पाऊस वेड लावून गेला..
जातांना मला तुझ्या
आठवणीत ठेऊन गेला..
गेल्या पावसाळ्याची
आठवण करून देत,
माझ्या पापण्यांना
अलगद ओले करून गेला…