Tag: Pahat Jhali Divas Ujadla

Sone Ghya Sone SMS

Sone Ghya Sone SMS Image

पहाट झाली दिवस उजाडला,
आला आला सण दसऱ्याचा आला,
अंगणी रांगोळ्या, दारात तोरणं,
उत्सव हा प्रेमाचा सोनं घ्या सोनं…