Tag: Om Bollyane Manala Shakti Milte

Jay Shivray – Shambhar Vaghanchi Takad

Jay Shivray - Shambhar Vaghanchi Takad SHIV JAYANTI SMS MARATHI Image

“ओम” बोलल्याने मनाला शक्ती मिळते,
“साई” बोलल्याने मनाला शक्ती मिळते,
“राम” बोलल्याने पाप मुक्ती मिळते,
“जय शिवराय” बोलल्याने
आम्हाला शंभर वाघांची ताकद मिळते…

Share Dost App