Tag: Nokari Mhanje 8 Tasancha Dhanda

Nokari Mhanje

Nokari Mhanje REAL FACT SMS MARATHI Image

नोकरी म्हणजे ८ तासांचा धंदा,
आणि,
धंदा म्हणजे २४ तासांची नोकरी…