Tag: Nivad Sandhi Aani Badal Ya 3 Sopya Pan Mahtwachya Goshti

Nivad Sandhi Aani Badal

Nivad Sandhi Aani Badal Image

निवड संधी आणि बदल या तीन सोप्या पण महत्वाच्या गोष्टी,
संधी दिसताच निवड करता आली तर आपोआपच बदल होतो,
संधी समोर दिसुनही ज्याला निवड करता येत नाही
त्यांच्यात कधीच बदल होत नाही…