Tag: Nirop Gheto Deva Aamha Aadnya Asav

Pudhchya Varshi Lavkar Ya

Pudhchya Varshi Lavkar Ya GANESH VISARJAN SMS MARATHI Image

निरोप घेतो देवा आम्हा आज्ञा असावी,
चुकले आमुचे काही त्याची क्षमा असावी,
आभाळ भरले होते तु येताना,
आता डोळे भरून आलेत तुला पाहून जातांना…
गणपती बाप्पा मोरया!
पुढच्या वर्षी लवकर या!!