Tag: Navra: Kal Ratri Majhya Swapnat Ek Sundar Mulgi Aali Hoti

Navra: Kal Ratri Majhya Swapnat

Navra: Kal Ratri Majhya Swapnat

नवरा: काल रात्री माझ्या स्वप्नात एक सुंदर मुलगी आली होती..
बायको: एकटीच आली असेल?
नवरा: हो तुला कसं माहीत?
बायको: कारण तिचा नवरा माझ्या स्वप्नात आला होता…
☺☺☺