Tag: Navra: Jar Mala Lottery Lagli Tar Tu Kay Karshil?

Navra Bayko Lottery Joke

Navra Bayko Lottery Joke Image

नवरा: जर मला लॉटरी लागली तर तू काय करशील?
बायको: अर्धे पैसे घेऊन कायमची माहेरी निघून जाईल
तु खुश मी पण खुश…


नवरा: २० रुपयांची लागली आहे,
हे घे १० रूपये आणि चल निघ…

Share Dost App