Tag: Navra: Aaj Aapan Baher Jeu

Navra Bayko Marathi Joke

Navra Bayko Marathi Joke

नवरा: आज आपण बाहेर जेवू गं..
बायको: अय्या! लगेच तयारी करते मी,
नवरा: हो.. तु स्वयंपाक कर, मी अंगणात चटई टाकतो…
☺☺☺