Tag: Natyanna Madhur Aavajachi

Natyanna Garaj Aste

Natyanna Garaj Aste

नात्यांना मधुर आवाजाची
आणि सुंदर चेहऱ्याची गरज नसते,
गरज असते ती फक्त सुंदर मनाची
आणि अतूट विश्वासाची…