Tag: Natyanche Dhaage Jar Garjeche Astil

Natyanche Dhaage

Natyanche Dhaage RELATION SMS MARATHI Image

नात्यांचे धागे जर गरजेचे असतील,
तर टिकणार नाहीत आणि प्रेमाचे
असतील तर तुटणार नाहीत…