Tag: Nate Raktache Aso Kivha Manlele

Khare Nate Status

​नातं रक्ताच असो किंवा मानलेल,
मदतीच्या वेळी जे आधार देत ते खरं नातं…