Tag: Nashib Nashib Mhanto Aapan Pan Tase Kahihi Naste

Nashib Mhanje Kay Aste

Nashib Mhanje Kay Aste ENCOURAGING SMS MARATHI Image

नशीब नशीब म्हणतो आपण पण तसं काहीही नसतं,
कर्म करत राहीलं कि समाधान मिळत असतं,
हातावरच्या रेषांच काय तसंही विशेष नसतं,
कारण ज्यांना हातच नसतात भविष्य तर त्यांचही असतं…