Tag: Nako Aaslel Ghenyachi Savay Lagli Ki

Nako Aaslel Ghenyachi Savay Lagli Ki

Nako Aaslel Ghenyachi Savay Lagli Ki Image

नको असलेलं घेण्याची सवय लागली की,
हवं असलेलं विकण्याची पाळी येते…