Tag: Najret Bharnari Sarvch Astat

Najret Bharnari Sarvch Astat

नजरेत भरणारी सर्वच असतात,
परंतू र्‍हदयात राहणारी माणसे फारच कमी असतात…