Tag: Nahi Ha Shabd Tumhala Aiku Yet Nahi Toparyant Sagle Kahi Shakya Aahe

Sagle Kahi Shakya Aahe

नाही हा शब्द तुम्हाला ऐकू येत नाही, तोपर्यंत सगळं काही शक्य आहे…