Tag: Mulga Mulichya Ghari Tila Pahayla Gela Aahe

Mulga Mulgi Joke Marathi

Mulga Mulgi Joke Marathi FUNNY SMS MARATHI Image

मुलगा मुलीच्या घरी तिला ‘पाहायला’ गेला आहे,
(आजकालच्या प्रथेप्रमाणे वडीलधारे त्या दोघांना ‘एकटे’ सोडतात)
मुलगी : तुम्ही काय करता?
मुलगा (मिश्किल स्वरात) : आंघोळ!!!!
(आता प्रश्न विचारण्याची त्याची पाळी. तो विचारतो…) तुम्हाला काय येतं?
मुलगी (मिश्कीलपणे): घाम!!!!
मुलगा (चपापतो, सावरतो) : अन, ते जाऊ दे. तुम्हाला गाता येते का?
मुलगी : हो..
मुलगा : मग गाऊन दाखवा ना!
मुलगी : बाहेर वाळत घातलाय!!!!
मुलगा (आता पुरता फ्लॅट होऊन, कसाबसा) : वाळू दे, वाळू दे!
(मुलगी आत जाऊन मूठभर वाळू आणून त्याच्या हातात देते,
आणि तो बेशुद्ध पडतो…

Share Dost App