Tag: Mi Tujhi Aahe Ka Nahi

Tu Fakt Majha Aahes

LOVE SMS MARATHI Image

मी “तुझी” आहे का नाही..
“हे मला नाही माहीत..”
पण,
“तू” “फक्त” आणि “फक्त”
“माझा” आहेस हे लक्षात ठेव”…

Share Dost App