Tag: Mi Havyasyha Vastusathi

Mi Havyasyha Vastusathi

Mi Havyasyha Vastusathi NAVRA-BAYKO GRAFFITI MARATHI Image

मी हव्याश्या वस्तूसाठी,
कितीही पैसे मोजू शकतो…
आणि,
माझी बायको तर,
नको असलेल्या वस्तुसाठीही !

Share Dost App