Tag: Mansachya Mukhaat Godva

Manat Prem Ani Vagnyat Namrata Asli Ki

माणसाच्या मुखात गोडवा,
मनात प्रेम,
वागण्यात नम्रता,
आणि हृदयात गरिबीची जाण,
असली की, बाकी गोष्टी
आपोआप घडत जातात…

Share Dost App