Tag: Mansache Aayushya Don Vela Nakki Badalte

Mansache Aayushya Don Vela Nakki Badalte

Mansache Aayushya Don Vela Nakki Badalte Image

माणसाचे आयुष्य जीवनात दोन वेळा नक्की बदलते,
कुणीतरी खास व्यक्तीने जीवनात प्रवेश केल्यावर,
आणि कुणीतरी खास व्यक्ती नकळत सोडून गेल्यावर…

Share Dost App