Tag: Manjrichya Kushit Lapalay Kon

Panghrun Ghevun Zopa Aata Chaan

Panghrun Ghevun Zopa Aata Chaan GOOD NIGHT SMS MARATHI Image

मांजरीच्या कुशीत लपलंय कोण?
इटुकली पिटुकली पिल्ले दोन!
छोटे छोटे डोळे, इवले इवले कान,
पांघरून घेऊन झोपा आता छान…
शुभ रात्री!

Share Dost App