Tag: Mala Tujhyasarkha Bhetnaar Nahi He Mi Jante

Majhyasarkhi Shodun Dakhav Mag Mi Mante

मला तुझ्यासारखा भेटणार नाही हे मी जाणते,
पण तू ही माझ्यासारखी शोधून दाखव मग मी मानते…

Share Dost App