Tag: Majhya Pasun Durach Jaychay

Majhya Pasun Dur

Majhya Pasun Dur BREAK UP SMS MARATHI Image

माझ्यापासून दूरच जायचंय,
तर खुशाल जा..
फक्त एवढंच लक्षात ठेव,
पुन्हा मागे वळून बघायची
मला पण सवय नाही…