Tag: Majhya Jeevnat Mi Jaglo

Mi Dukhavalo Pan Tyatun Kahi Shiklo

Mi Dukhavalo Pan Tyatun Kahi Shiklo BREAK UP SMS MARATHI Image

माझ्या जीवनात, मी जगलो,
मी प्रेमात पडलो, मी हरलो,
मला नाकारलं, मी दुखावलो,
मी विश्वास ठेवला, मी चुका केल्या,
पण सगळ्यात जास्त मी शिकलो…

Share Dost App