Tag: Majhi Maitri Kalayala

Majhya Maitriche Tula Ved Lagel

Majhya Maitriche Tula Ved Lagel FRIENDSHIP SMS MARATHI Image

माझी मैत्री कळायला,
तुला थोडा वेळ लागेल..
पण ती कळल्यावर,
तुला माझं वेड लागेल…