Tag: Majhe Aani Majhya Baykoche

Majhe Ani Majhya Baykoche Bhandan

Majhe Ani Majhya Baykoche Bhandan FUNNY CHAROLI MARATHI Image

माझे आणि माझ्या बायकोचे
भांडण नेहमी नवे असते..
आम्ही कितीही भांडलो तरी,
कुठलीही शिवी रिपीट नसते…