Tag: Maitri Kadhi Sampat Nasate

Marathi Maitri SMS in English Font

Marathi Maitri SMS in English Font Image

मैत्री कधी संपत नसते,
आशेविना इच्छा पूरी होत नसते,
तुझ्या जीवनात मला ओझे नको समजुस,
कारण डोळ्यांना कधी पापण्यांचे ओझे नसते…

Share Dost App