Tag: Mahtva Hyala Nahi Ki Kon

Garaj Padlyavar Aaplya Sobat Kon

Garaj Padlyavar Aaplya Sobat Kon REAL FACT SMS MARATHI Image

महत्व ह्याला नाही की कोण
रोज आपल्या सोबत आहे….,
महत्व ह्याला आहे की
गरज पडल्यावर
कोण आपल्या सोबत आहे…?
शुभ रात्री