Tag: Kuni Kitihi Tras Dyaycha Pryatn Kela Tari

Kuni Kitihi Tras Dila Tari

Kuni Kitihi Tras Dila Tari THOUGHTS SMS MARATHI Image

कुणी कितीही त्रास द्यायचा प्रयत्न केला तरी,
त्रास करून घ्यायचा की नाही
हे आपल्याच हातात असते…