Tag: Koni Kautuk Karo Va Tika

Koni Kautuk Karo Va Tika

Koni Kautuk Karo Va Tika THOUGHTS SMS MARATHI Image

कोणी कौतुक करो वा टीका लाभ तुमचाच आहे,
कौतुक प्रेरणा देते,
तर टीका सुधरण्याची संधी देते…