Tag: Kon Mhante

Vyasan Sutat Nahi

कोण म्हणतं,
व्यसन सुटत नाही?
मी आत्तापर्यंत शंभर वेळा सोडलंय!