Tag: Kon Konache Naste He Agodar Samajale Aste

Kon Konache Naste

BREAK UP SMS MARATHI Image

कोण कोणाचे नसते हे अगोदर समजले असते,
तर हे तुटणारे नाते,
मी कुणाशी जोडलेच नसते…

Share Dost App