Tag: Kon Hoti Ti

Kon Hoti Ti

Kon Hoti Ti PREM CHAROLI MARATHI Image

कोण होती ती?
जी हृदयात घर
करून गेली..
कधी उघडले नव्हते जे,
दार ते उघडून गेली…

Share Dost App