Tag: Kitihi Jagle Konasaathi

Konich Konasaathi Marat Nahi

Konich Konasaathi Marat Nahi BREAK UP SMS MARATHI Image

कितीही जगले कोणासाठी,
कोणीच कोणासाठी मरत नाही,
अनुभव येत असतात प्रत्येक क्षणाला,
पण नशीबाचे चक्र थांबत नाही,
आयुष्यात कितीही कराल प्रेम कोणावर,
त्याचे मोल सहज कोणाला कळत नाही…

Share Dost App