Tag: Khupda Tu Nasunahi Javal Aslyacha Bhas Hoto

Tu Javal Aslyacha Bhas Hoto

खूपदा तू नसूनही जवळ असल्याचा भास होतो,
तो भास आहे हे कळल्यावर मात्र जीवाला त्रास होतो…

Share Dost App