Tag: Khup Tras Hoto Javalche Dur Hotana

Khup Tras Hoto Javalche Dur Hotana

Image

खुप त्रास होतो जवळचे दूर होतांना,
म्हणूनच मन घाबरतं आता कुणालाही जवळ करतांना…

Share Dost App