Tag: Khup Mansanchi Swapne Ya Eka Vicharamule

Tumchi Swapne Ya Eka Vicharamule Apurn Rahtat

Tumchi Swapne Ya Eka Vicharamule Apurn Rahtat Image

खुप माणसांची स्वप्नं या एका विचारामुळे अपूर्ण राहतात,
तो म्हणजे, लोक काय म्हणतील ?